Wednesday, August 22, 2007

Αρχισαν τα Οργανα...........


Αποσπάσματα απο το πόρισμα Ζορμπά: Κατα τα άλλα στην Νέα Δημοκρατία «μας φτύνουν αλλα εμείς κρατάμε ομπρέλα.....»

”…πρέπει να θεωρηθεί ως προφανής η ύπαρξη ικανών ενδείξεων περί τελέσεως πράξεων δωροδοκίας, συνισταμένης στη διάθεση σημαντικών ποσών, εκ μέρους των εχόντων εγκληματική συμμετοχή στην επίμεμπτη συναλλαγή σε τρίτους, ο κύκλος των οποίων εκ μαρτυρικών εκτιμήσεων και υπονοιών μόνον προσδιοριζόμενος, αλλά και αναφερόμενος σε πολιτικούς χώρους συγκεκριμένους, δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξει προδικαστικώς στο παρόν στάδιο και στη βεβαίωση της ταυτότητος συγκεκριμένων προσώπων, ως αποδεκτών προϊόντων του εγκλήματος της δωροδοκίας”

”…εκ τούτου, όμως δεν εξέλιπαν οι ενδείξεις περί υπάρξεως δωροληψίας, περί της οποίας βεβαιότης εκφράζεται εκ σαφών μαρτυρικών εκτιμήσεων και υπονοιών κατευθυνόμενων προς συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, οι οποίες δεν αναιρούνται από τη σιωπή των υπόπτων…”

”…τα κέρδη των ενδιαμέσων ήταν υπερμέτρως υψηλά. Υψηλό υπήρξε και το κέρδος της ανάδοχης JP Morgan ως προς την οποία, συμφώνως προς την αποτίμηση μαρτύρων και σύμφωνα με τα κατατεθέντα στη Βουλή από τον εκπρόσωπο της JP Morgan, η αρχική αξία του τίτλου κατά ποσοστό της ονομαστικής του αξίας δεν υπερέβαινε το 87%...”

”…οι όροι σύναψης του συμβατικού δανείου υπεβλήθησαν στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο υπουργείο Οικονομικών και εγένοντο δεκτοί με τη σύμφωνη γνώμη επ’ αυτών του γενικού γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών… συνεπώς σαφής ήταν η γνώση περί της υπάρξεως του προκειμένου σημαντικού οφέλους της ανάδοχης τράπεζας, η προς την οποία προτίμηση και αποδοχή των όρων της εξηγείται προδήλως εκ του ότι η JP Morgan είχε οικονομική συμμετοχή συμβούλου και σε άλλα θέματα…”

”Σαφής ήταν η γνώση των παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών περί της εμπορικής διαδρομής του ομολόγου, αφού η ΝΑΜ ουδέν συμφέρον είχε να κρατήσει το προς αυτήν πωληθέν ομόλογο (ρητώς αναφέρει τούτο ο Γ. Παπαμαρκάκης διαψεύδων ούτως τον ισχυρισμό του Αλεσάντρο Μπαρνάμπα, στελέχους της JP) και περί της καταλήξεώς του στην ημεδαπή. Σαφής δεν ήταν η γνώση των αυτών παραγόντων και περί του τελικού προορισμού του ομολόγου…”.

”ήταν παγκοίνως γνωστή η εκ μέρους του ΤΕΑΔΥ αθρόα αγορά ομολόγων, ως και η αποκλειστική επαγγελματική απασχόληση της ’Ακρόπολις’ με την αγορά ομολόγων”, και ότι ”… είναι αφελές να υποθέσει κανείς ότι οι κατά το φθινόπωρο του 2006 ληφθείσες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων Ταμείων, που αγόρασαν το ”επίμαχο ομόλογο”, ανακοινώσιμες στο υπουργείο Απασχόλησης αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ήσαν γνωστές και σε παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις εκδόσεως του ομολόγου. Πρέπει περαιτέρω να σημειωθεί ότι η δομή και οι συμβατικοί όροι του δανεισμού ήταν επωφελείς για το Ελληνικό Δημόσιο, κατέληγαν όμως σε βλάβη της περιουσίας των ασφαλιστικών Ταμείων…”

”προκύπτουν ενδείξεις περί λαβόντος χώραν παρανόμου δεκασμού τρίτων εκ μέρους αυτών, που είχαν υπέρογκοοικονομικόόφελος””θα ήταν αφελές” να πιστέψει κανείς ότι η ιστορική πορεία του ομολόγου είχε μοναδική φιλοδοξία την ”προσπόριση προκλητικής περιουσιακής ωφέλειας στις ενδιάμεσες εταιρείες…” ”και άλλοι πλην των καλών πρωταγωνιστών (Γ. Παπαμαρκάκη, Σ. Πρινιωτάκη και Γ. Αποστολίδη) ωφελήθηκαν από τα μεγάλα ποσά τωνπρομηθειών”. Ειδική αναφορά, σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, γίνεται από την έκθεση στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΤΕΑΔΥ, Αγ. Σημαιοφορίδη, ενώπιον της ανεξάρτητης Αρχής, ο οποίος ”χαρακτηρίζει την όλη συναλλαγή του ομολόγου ότι συνιστά θέμα πολιτικό και ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα”.

No comments: